Nieuwe artikelen

Hoe kan je verantwoord geld lenen?

Als je geen geld hoeft te lenen dan kan je beter geen geld lenen. Geld lenen kost namelijk altijd geld. Om consumenten hierop te attenderen is de waarschuwingskreet “Let op! Geld lenen kost geld” dan ook al jarenlang verplicht bij financiële producten waarbij men gebruik maakt van geleend geld. Een lening zal altijd terug betaald moeten worden. Naast het geleende bedrag wat terug betaald moet worden moet je ook rente betalen. Soms maak je ook kosten om een lening af te kunnen sluiten. Maar meestal zitten de kosten verdisconteert in de rente welke je betaald. In sommige gevallen ontkom je er niet aan om geld te lenen. En het aangaan van een lening kan in sommige gevallen zelfs een keuze zijn welke geld uitspaart. Als je een lening aangaat om een lekkage in je dak te laten repareren bijvoorbeeld. Zonder de reparatie van het dak zal er na verloop van tijd steeds meer schade aan je huis ontstaan waardoor de kosten alleen maar zullen oplopen. Als je de beslissing hebt genomen om een lening aan te gaan dan is het natuurlijk zaak dat deze je zo min mogelijk kost. In dit artikel zullen we uiteenzetten waarop je moet letten als je een lening aangaat zodat je verantwoord kunt lenen. Op dit moment is het vrij goedkoop om geld te lenen. De rentetarieven zijn historisch laag. Op een spaarrekening krijg je minder dan 1% rente en je kunt al een...